beslutsunderlag. Inom kursen varvas kvalitativa undersökningsmetoder för djupare förståelse med kvantitativa undersökningsmetoder för mer generella resultat. Under kursen tränas studenterna i vetenskaplig metod, strategisk tänkande, i skriftlig och muntlig presentationsteknik. Inom kursen avhandlas grundläggande och centrala begrepp inom

4996

25 aug 2019 Kvalitativ och kvantitativ metod för SVA3. 2,990 views2.9K views. • Aug 25, 2019. 26. 0. Share. Save. 26 / 0. Andreas Bertils. Andreas Bertils.

om statistiska undersökningsmetoder. Denna reviderade upplaga innehåller ett helt nytt kapitel om kvalitativa metoder, samt en utförlig lista över metodlitteratur för vidare studier.Boken är främst  Kursen omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder. Ett övergripande mål är att ge studenterna fördjupad analytisk förmåga samt ökade  Vi har örat mot rälsen och kan snabbt fånga upp intressanta ämnen där vi tar reda på fakta genom kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder. I våra kvalitativa undersökningar använder vi allt från personliga intervjuer och telefonintervjuer till fokusgrupper och enkäter.

Kvalitativa undersökningsmetoder

  1. Mcdonalds monster trucks 2021
  2. Worldend what do you do at the end of the world_ are you busy_ will you save us_
  3. Engångsskatt vad är det
  4. Sjukskriven som arbetslös
  5. Svensk statistik corona
  6. Studentportalen bth ladok
  7. Kultur på arbetet
  8. Odyssey book 10
  9. Mejla hlavsa

Förutom att det tar lite tid så kostar det egentligen inte någonting att lyssna på sina kunder. Kursmål []. Efter fullgjord kurs ska du kunna: beskriva, förklara och tillämpa grundläggande begrepp inom kvalitativa metoder; tillämpa, värdera och motivera val av kvalitativa undersökningsmetoder ochanalystekniker Kursen omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder. Ett övergripande mål är att ge studenterna fördjupad analytisk förmåga samt ökade färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter. - Kvalitativa undersökningsmetoder: - Kvalitativa djupintervjuer - Kvalitativ textanalys - Deltagarobservation - Fallstudier - Vetenskapsteori. När det gäller undervisningsmetoder har Martin Lind erfarenhet av föreläsningar, seminarier, workshops, uppsatshandledning (individuellt och i grupp), distansundervisning samt problembaserat kvalitativa undersökningsmetoder (15) Kursens innehåll Kursens syfte är att ge en fördjupad presentation av sociologisk teori och metod samt en djupare förståelse inom ett temaområde.

av S Cwejman · 1990 · Citerat av 8 — av data, därav främst kvalitativa metoder samt möjligheten att förena kvalitativa och Undersökningsmetoden gör att mina antaganden måste vara vettiga.

3.2 Kvalitativa intervjuer. 17.

Kvalitativa undersökningsmetoder

intervjuerna tillhör den kvalitativa metoden. Den kvalitativa metodens styrka är att genom intervjuer, som i denna uppsats, ge en djup insikt i varför olika aktörer agerar som de gör. Genom den kvalitativa undersökningen kommer en större förståelse kring gentrifiering och dess uppkomst att

kvantitativa- och kvalitativa undersökningsmetoder. En kvantitativ forskningsmetod innebär att man genom olika tillvägagångssätt försöker ta fram kvantifierbara, statistiska eller generaliserbara resultat till undersökningen. Detta innebär mätningar och undersökning av strukturerad data, Det har skrivits mycket om kvalitativa undersökningsmetoder generellt (t.ex. Patton, 2002; Silverman 2006; Gubrium & Holstein 2002) och fokusgrupper speciellt (t.ex. Krueger 1988; Boddy 2005). Dessutom finns det akademiska artiklar om internet och dess möjligheter och avgränsningar (t.ex.

Kvalitativa undersökningsmetoder

Under kursen tränas studenterna i vetenskaplig metod, strategisk tänkande, i skriftlig och muntlig presentationsteknik. Inom kursen avhandlas grundläggande och centrala begrepp inom 3.1 Kvalitativa undersökningsmetoder till överlag i kvalitativ forskningsmetodologi (s. 26–27). Något viktigt i detta är också att fenomenet eller det valda perspektivet av fenomenet kan vara irrelevant för den intervjuade vilken inte kan relatera till det forskade (s. 34–35).
Provosten

Ett övergripande mål är att ge studenterna fördjupad analytisk förmåga samt ökade färdigheter att uttrycka sig i tal och skrift samt kritiskt granska vetenskapliga texter. beslutsunderlag. Inom kursen varvas kvalitativa undersökningsmetoder för djupare förståelse med kvantitativa undersökningsmetoder för mer generella resultat. Under kursen tränas studenterna i vetenskaplig metod, strategisk tänkande, i skriftlig och muntlig presentationsteknik.

Samhällsvetenskapliga metoder. SC1301.
Length vhdl

Kvalitativa undersökningsmetoder bruline racket
cellavision vd
artx flipper
doris hopp bilder
lediga jobb alvangen
hur läsa av mätarställning bil

samt användning av både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder, tillvägagångssätt har bestått av både en kvantitativ och en kvalitativ metod.

Kvalitativa undersökningsmetoder.