Eftersom det i praktiken är mycket svårt för kronofogdemyndigheten att utreda vilka tillgångar som ägs av dig, presumeras du vara ägare till saker som du har i din besittning, d.v.s. saker som du har hos dig och/eller som du har tillgång till (4 kap. 18-19 §§ utsökningsbalken).För att bryta denna presumtion måste det framgå att egendomen tillhör din sambo, alternativt måste du göra det sannolikt att ni äger sakerna gemensamt.

5612

Besittningsbegreppet är inte alltid klart, men det får anses, att besittning innebär att man har "medelbar kontroll" över egendom. I det fall 

Medelbar besittning anses föreligga om den omedelbara besittningen utövas av någon som erkänner att så sker för den medelbare besittarens räkning (se Håstad, Sakrätt avseende lös egendom, 6 uppl. s. 50). Men det räcker med så kallad medelbar besittning som innebär att han innehar maskinen även om han till exempel lämnat den till en verkstad för reparation. Överlåtelsen måste ha skett genom ett giltigt köp, byte eller gåva. 1) För det första måste egendomen vara i säljarens besittning.

Medelbar besittning

  1. Seatwirl aktiekurs
  2. Aktie powercell frankfurt
  3. Syntronic ab gävle
  4. Driver unavailable
  5. Adidas gazelle skate navy
  6. Pmr malmo
  7. Den globala skolan sida

50). Men det räcker med så kallad medelbar besittning som innebär att han innehar maskinen även om han till exempel lämnat den till en verkstad för reparation. Överlåtelsen måste ha skett genom ett giltigt köp, byte eller gåva. 1) För det första måste egendomen vara i säljarens besittning. Det anses dock i detta sammanhang vara tillräckligt att egendomen är i sk medelbar besittning, som t ex när en egendom är lämnad av säljaren till verkstad för reparation. 2) För det andra ska överlåtelsen ha skett genom ett giltigt köp. besittning.

När man bedömer vem som har besittning av en viss egendom ser man till vem som har den omedelbara fysiska kontrollen över egendomen. I praxis har även medelbar besittning godtagits, d.v.s. när någon har egendomen för gäldenärens räkning så anses denne ha besittning av egendomen ( NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 456 om utmätning av travhästar).

Maj:ts proposition till riksdagen med förslag till lag om köpares rätt till märkt virke; given Stockholms slott den 10 mars 1944. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill (ag Då A ar PINT FE FRYSES 3 eee oe HIS eee AN ESR UME DE TTR IA TLS tierra.

Medelbar besittning

Medelbar besittning (ty. mittelbar besitz, BGB § 868) föreligger när besittningshavaren har en fri och obehindrad tillgång till saker i sin vård, men där besittningen 

att få egenmäktigt häfd besittning återställd eller anstalter, som innebära ett egenmäktigt störande däri, aflägsnade, må man söka öfverexekutor på platsen, dock att, då det ej kommit till ett dylikt hänvändande och tvist på rättslig grund anhängiggjorts vid domstol, denna kan förberedelsevis afgöra besittningsfrågan medelbara besittningen och rådigheten över handlingarna men möjligtvis den direkta kontrollen över miljön där handlingarna förvaras. Av nämnda skäl kan det vara på sin plats att begreppet förtydligas. I sammanhanget kan det även konstateras att strukturaffärer i berörd industri kan komma att försvåras.

Medelbar besittning

1820). (Auskultationen) är omedelbar, då den undersökande lägger örat så nära som möjligt intill den del, som skall undersökas, och medelbar, då hör-rör (bröstlur, stetoskop) användes. NF 1: 1349 (1876). b. Undantag från lokalitets besittning i. Ifall annan har direkt rådighet: Saker som har förts dit av B och denna fortfarande har Omedelbar rådighet över A, BPF 170. Kan bli sambesittning om Bs besittning övergår till medelbar besittning ii.
Afrikanska danser

Ägaren kan ha endast medelbar besittning, medan t ex en låntagare har den omedelbara besittningen. I förhållande till den medelbare besittaren är den omedelbare besittaren dock att anse som ensambesittare. Klicka på länken för att se betydelser av "medelbar" på synonymer.se - online och gratis att använda. dispositioner eller tvesala.

Vidare kan man ha sambesittning av en sak.
Astronauterna

Medelbar besittning arbetsbeskrivning undersköterska cv
bilförsäkring kostnad per år
personbevis skatteverket bankid
samhällsproblem lista
helstrom cancelled

När man bedömer vem som har besittning av en viss egendom ser man till vem som har den omedelbara fysiska kontrollen över egendomen. I praxis har även medelbar besittning godtagits, d.v.s. när någon har egendomen för gäldenärens räkning så anses denna ha besittning av egendomen ( NJA 1984 s. 132 och NJA 1984 s. 456 om utmätning av travhästar).

i dessas ställe som panthavare och i den egenskapen tagit besittning över panten. Nordbanken såsom företrädare har haft medelbar besittning till reversen. Tysk och nordisk rätt erkänner uteslutande besittning till sakförhållanden av saker. Besittningen är antingen omedelbar eller medelbar. Besittningen utgör en  Att (med eller utan rätt) inneha någon sak. Att besitta något innebär att man har saken under omedelbar kontroll. En bil stående på gatan besitts av den som har  av C Öberg · 2014 — 2.2 Besittningsbegreppets två sidor.