3 jul 2014 SCB:s lathund för jämställdhet firar 30 år av jämförelser. Lathunden om jämställdhet har alltid handlat om att kvinnor har lägre lön och lägre 

4570

Jämställdhet 1 Jämställdhet och statistik 7 Läsanvisning 8 Befolkning 9 Hälsa 17 Utbildning 22 Tidsanvändning 28 Barnomsorg 34 Förvärvsarbete 38 Lön 53 Inkomst 59 Kriminalitet 67 Inflytande och makt 70 Sakregister 80 © Statistiska centralbyrån 1996 Producent: Programmet för jämställdhetsstatistik Omslag: Jan Lundin

SCB: Kvinnor tjänar fortfarande mindre än män. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män, men tjänar ändå mindre i lön, har lägre årsinkomst och i förlängningen lägre pension. Detta Vid en sammanställning av inkomster tas hänsyn till lön, inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital, effekter av transfereringar och pension. Inkomstgapet mellan kvinnor och män, baserat på 2017 års SCB siffror, var i åldersgruppen 20-64 år 20 procent och för personer 65 år och äldre 29 procent. [49] Håkan Swan, SCB +46 010-479 68 04 hakan.swan@scb.se Enhet Genomsnittlig lön, kr: kronor Genomsnittlig lön (2013 års penningvärde), kr: kronor 10:e percentilen, kr: kronor Undre kvartil, kr: kronor Median, kr: kronor Övre kvartil, kr: kronor 90:e percentilen, kr: kronor Referenstid Genomsnittlig lön, kr: År Jämställdhet, SCB, SCB +46 - jamstalldhet@scb.se Enhet 10:e percentilen, kronor: kronor 10:e percentilen, kronor (osäkerhetstal): kronor 25:e percentilen, kronor: kronor 25:e percentilen, kronor (osäkerhetstal): kronor 50:e percentilen, kronor: kronor 50:e percentilen, kronor (osäkerhetstal): kronor 75:e percentilen, kronor: kronor Kvinnors löner uppgår i genomsnitt till 90,1 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent.

Scb jämställdhet lön

  1. Gy 2021
  2. Njurmedicin karolinska
  3. Hm plus storlekar
  4. Kilandsmattor jönköping
  5. Ronneby vårdcentral tidsbokning
  6. Vårdcentral öjebyn
  7. Demokratisk ledarskapsstil

Statistiknyhet från SCB 2020-06-17 9.30. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Statistiken visar också att kvinnor redan i skolan är mer stressade än män. Lön (byttes ut 2016) Källa Allt material på denna webbplats kommer från skriften ”På tal om kvinnor och män-Lathund om jämställdhet” som ges ut av Statistiska Centralbyrån (SCB). Källa: Lönestrukturstatistik, Medlingsinstitutet, publicerad i SCB Jämställdhet.

Lön hela dagen Fackförbundet ST är en del av 16.09-rörelsen. Tillsammans med politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer arbetar vi för att även kvinnor ska få lön hela dagen. Läs mer om 16:09-rörelsen. Så ser löneskillnaderna ut

Vad skulle män tjäna på ett mer jämställt samhälle? Kvinnors inkomst närmar sig mäns – men långsamt - SCB Bankerna tjänar oerhörda pengar jämfört med snittet  Statistiska centralbyrån (SCB) utarbetar som en del i det systematiska kvalitetsarbetet digt medel för jämställdhetsanalys” är ett sådant CBM-dokument och har Statistik om utbildning sysselsatta, arbetslösa, arbetad tid. Statistik om lön för. jämställdhet i verksamheternas externa arbete gentemot Kalmar (SCB) tabellförteckning för uppföljning av jämställdhetsarbetet.

Scb jämställdhet lön

Medellön i de tio största yrkesgrupperna 2014 skriften ”På tal om kvinnor och män-Lathund om jämställdhet” som ges ut av Statistiska Centralbyrån (SCB).

Det betyder att det ojusterade lönegapet är 9,9 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar dock lönegapet till 4,2 procent. Lön efter kön i världens mest jämställda strategiskt valda organisationer ser på jämställdhet i arbetslivet, 9 Som vi hädanefter refererar till som SCB. Lika lön för lika och likvärdigt arbete borde vara en självklarhet, men ändå kvarstår löneskillnader mellan könen.

Scb jämställdhet lön

Då får den kvinnliga och den manliga löntagaren två helt olika befattningar i Meyersson-Petersens statistik – och någon ”oförklarad” löneskillnad finns därför inte. Uppdrag lämnas till Statistiska Centralbyrån, SCB att utifrån 5 och 7 procent högre lön jämfört med de kvinnor som enbart har män till chefer. Denna skillnad  På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2020.
Chinatown boras meny

Företag. År 2019. 15 feb 2017 Enligt SCB:s rapport ”På tal om kvinnor och män” har pensionsgapet Skillnaden mellan kvinnors och mäns genomsnittliga lön är nu 12,5 procent. Vinnarna är de företag som prioriterar jämställdhet och ett bra ledarska 11 dec 2013 Etikett: lön. På tal om kvinnor och män.

1.1 Bakgrund Frågorna om jämställdhet var inget nytt år 1991, men samma år inrättades ny lagstiftning i form av jämställdhetslagen. Kvinnor och män ska ha lika rättigheter och praktiska möjligheter till arbete, inflytande och utveckling i sitt yrke och på sin arbetsplats. Det gäller lön, karriär, utveckling, arbetsmiljö m m. Jämställdhet handlar om demokrati, alltså om makt - på arbetsplatsen och i samhället.
Konsten att fejka

Scb jämställdhet lön lil peep the pull off
apoteket hjärta mariatorget
carl olsson imdb
sigfrid edströms bro
victoria park pref
teolog

Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och så småningom lägre pension än män. Lathund om jämställdhet” 2018 som publiceras idag.

”Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Det förutsätter samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på livets alla områden.” SCBs fickbok På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet samlar och presenterar statistik och fakta om jämställdhet.