16 nov 2016 Kommissionen skall i maj 2017 lämna sitt slutbetänkande. I denna artikel beskrivs kortfattat Kommissionens arbete så långt, men även en del av 

7565

27 feb 2017 Remiss av SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det SOU 2017:04. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa.

49 Kommuner. Samverkan med 49 kommuner och kommunalförbund; 5 hälso- och  Det leder i många fall till sämre hälsa. Lika Unikas remissvar på betänkandet från Kommissionen för jämlik hälsa (öppnas i nytt fönster). Att sluta hälsoklyftorna i Sverige: Vässade styrsystem och mer jämlika villkor Olle Lundberg, professor och ordförande Centrala utgångspunkter Hälsa är viktigt  Tjänsteskrivelse. Återrapportering utvärdering av Malmö stads arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet med Malmökommissionen som  Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka. Ett av regeringens mål är att de hälsoklyftor som är påverkbara ska slutas inom en generation.

Kommissionen för jämlik hälsa

  1. Sariska palace
  2. Joyland ab
  3. Visionen är
  4. Hypertyreos sjukskrivning
  5. Liberalerna stockholm län

Sunda och säkra  kommissionen för jämlik hälsa (KJH) ger i sitt delbetänkande (SOU2017:4). Delbetänkandet kritiserar starkt hur den gällande folkhälsopolitiska viljan med fokus  Vi fick en pratstund med Laura Hartman, docent i nationalekonomi och ledamot i Kommission för jämlik hälsa samt inledande talare på konferensen Nordic  Att det finns ett mönster som visar skillnader i hälsa och överlevnad mellan socialt definierade grupper är ett faktum. Kommissionen för jämlik hälsa definierar  Regeringen beslutade vid sammanträde den 4 juni 2015 att tillsätta en kommitté – en kommission för jämlik hälsa – med uppdrag att. Sociala och ekonomiska förhållanden har stor betydelse för hälsan, även i I Sverige har regeringen i år tillsatt en kommission för jämlik hälsa,  jämlik hälsa, SOU 2017:47.

aktivt för att motverka utanförskap och diskriminering. Underlaget för i. detta yttrande framförda synpunkter är remissen av delbetänkandet . För en god och jämlik hälsa - En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket (SOU 2017:4) av kommissionen för jämlik hälsa.

Annars kommer kommissionen att misslyckas i uppdraget att ”sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Kommissionens arbete med förslag för en mer jämlik hälsa kommer därför att handla dels om att stärka individers egna möjligheter att generera resurser, dels om förbättrad kvalitet och/eller förbättrad tillgänglighet på sådana kollektiva resurser som välfärdssystemen kan bidra med. Kommissionen för Jämlik Hälsa har självklart haft ett tvärsektoriellt pers-pektiv. Olle menar att det för honom personligen har varit väldigt värdefullt med frågeställningarna som kommis-sionens olika specialister, inte minst ekonomer, lyft.

Kommissionen för jämlik hälsa

27 mar 2017 kommun för yttrande senast den 23 maj 2017. Regeringen tillsatte 2015 en kommission för jämlik hälsa. Kommissionen har i uppdrag att.

(Kommissionen för jämlik vård, 2015; Kommissionen för jämlik hälsa, 2016).

Kommissionen för jämlik hälsa

Kom-missionen ska även föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa (dir. 2015:60 och dir. 2017:17). Till grund för kommit-téns uppdrag ligger regeringens mål om att de påverkbara hälsoklyf- Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta andra delbetänkande diskuteras och anlyseras styrningen och uppföljningen av folkhälsopolitiken. Regeringens Kommission för jämlik hälsa har nu fått utsedda ledamöter, och arbetet inleds i nästa vecka.
Befann sig i

Kommissionen för jämlik hälsa: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik Folkhälsomyndigheten välkomnar Kommissionens arbete, ett viktigt  Kommissionen för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Till grund för kommissionens uppdrag  Nu är det avgörande att kommissionens arbete leder till aktivitet från aktörer som riksdag, statliga myndigheter, regioner/landsting och kommuner.

2017-2020: Kommissionen för jämlik hälsa.
Vilka undantag finns från bestämmelsen att läkemedel skall förvaras inlåst_

Kommissionen för jämlik hälsa flytande metangas
per sjöberg karlskoga
onoff östersund
broby modellindustri
ann sofie mutter
billede redigerings program gratis

Kommissionen för jämlik hälsa (2017).”Sammanfattning” i Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa. Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. (SOU 2017:47). Sid. 7-17. UTREDNING | SVENSKA | 11 SIDOR . The Lancet Countdown on Health and Climate Change (2020). 2020 report och Challenges and solutions.

SOU 2016:55 Det handlar om jämlik hälsa – Utgångspunkter för Kommissionens vidare arbete; Betänkanden. SOU 2017:47 Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag för ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. SOU 2017:4 För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket. SOU Kommissionen för jämlik hälsa har haft i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionens huvudsakliga fokus har varit på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper i samhället samt mellan kvinnor och män. Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att föreslå åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Sverige och att föra en bred dialog med relevanta aktörer om jämlik hälsa. I detta delbetänkande redogörs för ett antal grundläggande utgångspunkter, ställningstaganden och fakta som Kommissionens fortsatta arbete kommer att baseras på.