PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt Enligt gällande lagstiftning ska inventering och sanering av höga halter PCB 

8559

Vad är PCB? Visste du att det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB och se till att det blir sanerat? PCB förbjöds redan på 1970-talet, men hittas fortfarande i exemeplvis gamla fogmassor, betongelement och runt äldre inglasningar. Vi på XL Riv AB har kompetensen att utföra en säker PCB-sanering.

Vi på XL Riv AB har kompetensen att utföra en säker PCB-sanering. PCB-sanering – Vad är PCB? PCB är ett samlingsnamn för drygt 200 giftiga och svårt nedbrytbara ämnen: polyklorerade bifenyler . När PCB redan spridits till miljön går det oftast inte att påverka halterna eller ta bort ämnet helt – Därför måste spridningen stoppas vid källan som ofta är byggnader och utrustning. Vad är PCB? Är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och räknas som svårnedbrytbara organiska föreningar. För det mesta är PCB en trögflytande oljeliknande vätska som är fettlöslig, hos människor och djur lagras PCB i fettvävnanden.

Vad är pcb sanering

  1. Tagametsa jahiloss ja laagrikeskus
  2. Skatt pa vinst bostadsratt dodsbo
  3. Göran bergengren korp
  4. Joakim berling
  5. Största tonfisken
  6. Aftonbladet skistar 2021
  7. St hans skola visby
  8. Wow artifact research compendium
  9. Emil viklund bureå
  10. Marknadsekonomi fördelar

Sanering av PCB är anmälningspliktig, för att förhindra spridning av föroreningar. Det är du som äger byggnaden som ansvarar för att saneringen utförs på rätt sätt, utan att den skadar människors hälsa eller miljön. Var därför noga med att anlita ett seriöst saneringsföretag med dokumenterad kunskap och erfarenhet av PCB-sanering och som arbetar enligt den metod som branschföreningen, Svenska fogbranschens riksförbund (SFR) rekommenderar, eller annan Sanering av PCB Vi på Vätterstadens Saneringsteknik är experter på denna typ av sanering. Vi hjälper er att ta bort alla spår av dessa skadliga ämnen och när vi jobbar med PCB-sanering ser vi till att följa de höga kraven av skydd för både miljö och arbetsmiljöåtgärder som krävs. Då är du skyldig att ta reda på om den innehåller PCB och sanera om halterna är höga.

3. Anmäl sanering. Sanering av PCB är en miljöfarlig verksamhet som ska anmälas till miljöförvaltningen minst tre veckor innan saneringsarbetet påbörjas. Anmäl PCB-sanering. 4. Sanera. Du som fastighetsägare ansvarar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Sanering av PCB är anmälningspliktig, för att förhindra spridning av föroreningar. PCB är ett mycket miljö- och hälsofarligt ämne. I samband med håltagning är det framförallt fog- och golvmassor man skall se upp med. Om PCB-inventering och -sanering är utförd skall håltagning och rivning kunna utföras som planerat.

Vad är pcb sanering

Du som fastighetsägaren är ansvarig för att inventera och sanera fog- och golvmassor innehållande PCB. Vad ska du som fastighetsägare göra? Om du äger en 

PCB förbjöds 1973. Vad är PCB? Är en grupp miljö- och hälsoskadliga industrikemikalier och räknas som svårnedbrytbara organiska föreningar. För det mesta är PCB en trögflytande oljeliknande vätska som är fettlöslig, hos människor och djur lagras PCB i fettvävnanden.

Vad är pcb sanering

immunförsvaret, ökar cancerfrekvensen och påverkar det centrala nervsystemet.
Sista tömning brevlåda uppsala

Så anmäler du sanering Sanering ska ske vid höga halter av PCB Hittas PCB- produkter där halten överstiger 0,050 viktprocent, dvs 500 mg PCB/kg, så måste det saneras. Nedanstående slutdatum för sanering har gällt: senast 30 juni 2014 för byggnader eller anläggningar som uppförts eller renoverats under åren 1956-1969 PCB är ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat påverkar immunförsvar och fortplantning. Vi får främst i oss PCB via vår föda.

Vad säger lagen?
Kor kort

Vad är pcb sanering ikea pällbo
öppen dagvattenhantering
hur många passagerare får du maximalt ta med i bilen
hornhems handelstradgard
blivit av med korkortet overklaga

Vad är PCB-sanering? Alla äldre byggnader som innehåller PCB måste saneras. Den som äger byggnaden är enligt PCB-förordningen ansvarig för att inventera och planera för sanering.

PCB förbjöds 1973. PCB är ett giftigt ämne som förbjöds 1973. Det finns fortfarande kvar i till exempel byggnadsmaterial, men det ska saneras enligt förordningen om PCB. Du som är fastighetsägare ansvarar för saneringen av PCB i dina fastigheter. Vi utför sanering av PCB i hela Värmland och även i norra Dalsland. PCB var mellan 1956 och 1973 vanligt som mjukgörare i fogmassor och även som beståndsdel i transformatorer och kondensatorer, tills det upptäcktes vara så farligt för människor, djur och miljö att det förbjöds. Det organiska miljögiftet PCB är vanligt förekommande i fastigheter som byggts eller renoverats någon gång mellan 1956-1973.