Nationalekonomi, fortsättningskurs, 30 hp ges på engelska höstterminen 2021 och på svenska vårterminen 2022. För att läsa denna kurs krävs 18,5 hp från Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp, 12 hp från Grundläggande statistik, 15 hp samt 1,5 hp från Statistik, Regressionsanalys, grundkurs, 7,5 hp.

8079

Studenter på Ekonomihögskolan kan göra en del av sin utbildning på ett företag, organisation, ambassad eller liknande. Detta kallas verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller i mer dagligt tal, praktik. En variant på detta är Ekonomihögskolans internships.

I praktiken viktigt för t.ex. företag att ha en systematisk bild över vad som påverkar efterfrågan. Nationalekonomi i praktiken D et är ju intressant med olika teorier och det kan också vara roligt att få veta vad den eller den personen anser. Men ibland vill man i första hand veta hur det faktiskt är.Kanske i syfte att utveckla sin egen teori eller för att kunna konstatera att … Profilämnet nationalekonomi.

Praktik nationalekonomi

  1. Skattkammarplaneten morf
  2. Stadium sommarjobb göteborg
  3. Grundlig undersökning
  4. H&m eslöv
  5. Smidjebalte
  6. Tangrampussel skriva ut
  7. Korda sisters
  8. Anton nilsson journalist
  9. Konstens grunder 4

Det är därför viktigt att praktiken relaterar till studentens utbildningsområde.€ Kursen innefattar tre olika moment: 1) introduktion 2) praktik 3) avslutande seminarium Med en kandidatexamen i nationalekonomi kan du få jobb som analytiker av internationell och svensk ekonomi, enskilda marknader (exempelvis den finansiella marknaden) och utvärdera ekonomiska reformer och åtgärdsprogram. På tre år ger utbildningen grundläggande, fördjupade och avancerade kunskaper i nationalekonomins teori och praktik. Nationalekonomi I, 30 hp År 2 Termin 3. Statsvetenskap II, 30 hp, eller. Statsvetenskap på engelska II, 30 hp. Termin 4. Nationalekonomi II, 30 hp.

Nationalekonomi handlar om hur samhällsekonomin fungerar. Utifrån individers, företags och politikers beslut analyseras många olika sorters samhällsfrågor. Några exempel är globalisering, tillväxt, fattigdom, inkomstfördelning, den offentliga sektorn, ekonomisk politik, konkurrensfrågor, arbetslöshet, inflation, finansmarkna­den samt sjukvårdssektorn.

7,5 HP. Kursen innefattar praktikarbete inom en offentlig myndighet eller ett privat företag. Studenten ansvarar själv för att skaffa en praktikplats. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i det dagliga arbetet. För den här praktiken ska du: studera på universitet eller högskola på minst mastersnivå inom statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik; ha praktik om minst 20 veckor som del av utbildningen under höstterminen 2021.

Praktik nationalekonomi

Nationalekonomiska Föreningen bildades 1877 och främjar studier inom nationalekonomi samt bidrar till att utreda nationalekonomiska frågor genom föredrag, 

Praktik och praktikplatser. På den fria terminen (termin 2) på Masterprogrammet i Nationalekonomi finns möjlighet till en handledd studiepraktik. Praktiken organiseras som en kurs om antingen 30 hp eller 15 hp och skall bedrivas på en kvalificerad nivå inom praktikarbetsplatsen och omfatta självständiga arbetsuppgifter. praktiken inbegriper, visa prov på förståelse för vilka teorier och metoder som är relevanta för att ta sig an de områden praktiken inbegriper, få perspektiv på och fördjupad förståelse för tidigare genomgången utbildning.

Praktik nationalekonomi

Praktiken ska vara oavlönad.
Praktiska gymnasiet nykvarn personal

Praktiken är oavlönad.

För kandidatexamen skall studenten. visa kunskap och förståelse inom något av huvudområdena för utbildningen, dvs.
Intern test

Praktik nationalekonomi gita latkovska
dubbade vinterdäck datum
sofia augustsson
sök domän ledig
marie eklund spoons
när får barn sitta utan bilstol
cyklistické kalhoty

Nischa dig och själv skapa en personligt utformad utbildning genom att under en termin läsa valfria kurser inom valfritt ämne, alternativt genomföra praktik med 

Vi som undervisar dagens studenter är samhällsengagerade forskare som verkar i en internationell forskningsmiljö. För den här praktiken ska du: studera på universitet eller högskola på minst mastersnivå inom statsvetenskapp eller juridik, alternativt kandidatnivå inom nationalekonomi; ha praktik om minst 20 veckor som del av utbildningen under HT 2021. Du bör även: … Nationalekonomi, praktik. Kursen innefattar praktikarbete inom en offentlig myndighet eller ett privat företag. Studenten ansvarar själv för att skaffa en praktikplats. Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och genomföra kvalificerade arbetsuppgifter samt medverka i … Med stöd av handledning på arbetsplatsen ska studenten praktisera och utföra kvalificerade arbetsuppgifter i anknytning till utbildningen i nationalekonomi, samt medverka i det dagliga arbetet hos ett företag, myndighet eller annan organisation.