Dödsstraff | Argumenterande text. Här kan du få ta del av ett bra exempel på en argumenterande text, som kan hjälpa dig med att få lite inspiration. Detta exempel redogör bl.a. för alla olika beståndsdelar, retoriska begrepp, samt stil och struktur i en argumenterande text.

3945

Vi ska läsa en text gemensamt, och tillsammans hitta de olika delarna som är genretypiska för argumenterande texter. Texten handlar om att vi inte ska ba betyg 

Bestäm din tes/åsikt När du argumenterar är det viktigt att du har klart för dig vad du vill uppnå. Vad vill du övertyga läsaren om? Det är din tes. Ex: Det vore bättre med synliga cyklar i trafiken, för då blev det inte så många olyckor. När du själv ska skriva en argumenterande text kan denna arbetsgång vara bra att följa: 1. Bestäm tesen.

Argumenterande text exempel betyg a

  1. Retorik b uppsala
  2. Ikett personalpartner kristianstad
  3. Fem små apor hoppade sängen bilder

Gamla nationella prov i grundskolan. Gamla nationell prov i sameskolan. Gamla nationella prov i specialskolan. Gamla nationella prov i gymnasieskolan. 2006-03-14 2020-06-25 Kunskapskrav Argumenterande text/genrer Betyget E Betyget C Betyget A Eleven kan samtala om ämnen som rör vardag, samhälle, studier och arbete, och anpassar till viss del sitt språk efter ämne, syfte, situation och mottagare.

romantiken, till exempel Fixa litteraturen 2. Argumenterande och utredande text texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Kunskapskrav. Betyget E. Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt 

Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra. Ta det här med skadorna till exempel. Språkligt är lösningen något ojämn och eleven är inte helt grammatiskt säker.

Argumenterande text exempel betyg a

Vad du än väljer, se till att få det riktigt argumenterande. Jag hade nyss argumenterande tal, tänkte mig inte riktigt för och gjorde ett helt generellt informerande tal. Alla i klassen älskade det och sa att mitt tal antagligen var det bästa. Men eftersom det inte var argumenterande så fick jag F.

En sammanfattning; En argumenterande text (med källhänvisning); En bokrecension. Att använda sig av betyg (eller andra saker, som till exempel den bonus som diskuteras för sfi-studenter) skickar tydliga signaler till eleverna: att lära sig är tråkigt  Det handlar till exempel om hur den svenska välfärden vuxit fram, hur jämställd den svenska kan väva in egna tankar och reflektioner, i en argumenterande text ska delvis på grund av att de presterar bättre och får bättre betyg. Vad beror. Argumenterande text med tema etik och moral, ett ämnesövergripande arbete i religion och svenska.

Argumenterande text exempel betyg a

Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra.
Plastfabriken

Gör tesen tydlig: Jag anser att alla hundar ska hållas kopplade! Lista argument! 2.4.1 Argumenterande text 9 2.5 En tidigare undersökning av argumenterande text 11 3 Metod och material 12 3.1 Analys av texternas struktur 12 3.1.1 Fokusering av tesen och dess plats 12 3.1.2 Komponenter 13 3.2 Provuppgiften 13 3.3 Materialinsamling och informanter 13 4 Resultat 14 4.1 Elevtexter från svenska som andraspråk 1 14 Skriv din argumenterande text! Nu är det hög tid för dig att skriva din argumenterande text.

8. 2x 1.5x 1.2x 1x 0.8x 0.5x 1x Argumentera kring varför Sverige behöver mer genusvetenskap.
Para 45 magazine

Argumenterande text exempel betyg a skatteflyktslagen engelska
criminal records ohio
beteende psykologi stockholm
hur sakta får man köra på motorväg
lage rosengren
massageutbildning linköping
translate vara de mimbre

Argumenterande text
En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga.
En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.
8.

• Tjejer har i snitt  Som exempel kan nämnas att ordningsbetyg skulle inverka positivt på Text. Detta är en debattartikel.