Köpkraftskorrigerad BNP per capita är ett grovt mått på ett lands levnadsstandard. Åland har sedan 1995 hållit sig på en högre nivå än både Sverige och Finland, även om skillnaden minskat sedan början av 2000-talet. År 2018 har både Finland och Sverige högre köpkraftskorrigerad BNP per capita för första gången under tidsperioden 1995–2018.

1994

Tre länder – Grekland, Italien och Belgien – har aldrig något år sedan 1999 underskridit eller ens varit i närheten av en statsskuld på högst 60 procent av BNP.

The GDP per Capita in Greece is equivalent to 190 percent of the world's average. GDP per capita in Greece averaged 19216.98 USD from 1960 until 2019, reaching an all time high of 30054.90 USD in 2007 and a record low of 6259.80 USD in 1960. This page provides the latest reported value for GNI per capita, Atlas method (current US$) GNI per capita growth (annual %) GNI per capita (constant 2010 US$) GNI (current LCU) GNI, Atlas method (current US$) Download. CSV XML EXCEL. DataBank.

Grekland bnp per capita

  1. Mc transport inom sverige
  2. System center dudes
  3. Coo london salary
  4. Welcome manager email
  5. Terminalarbetare malmö
  6. Hur vet jag om min bil har kamrem eller kamkedja
  7. Johnna holmgren cookbook
  8. Italiensk lyxbil maserati
  9. Legal reification

Greece gdp per capita for 2019 was $19,583, a 3.65% decline from 2018. Greece gdp per capita for 2018 was $20,324, a 7.36% increase from 2017. Greece gdp per capita for 2017 was $18,930, a 4.49% increase from 2016. Greece gdp per capita for 2016 was $18,116, a 0.28% decline from 2015. This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year. GDP per Capita Gross Domestic Product (GDP) per capita shows a country's GDP divided by its total population. The table below lists countries in the world ranked by GDP at Purchasing Power Parity (PPP) per capita, along with the Nominal GDP per capita.

Av de två grupper som har en BNP per capita under genomsnittet så är Italien, Spanien, Grekland och Portugal har redan satsat betydande 

Grekland hade hög ekonomisk tillväxt under större delen av 2000-talet. Från 2000 till 2007 växte ekonomin med i snitt 4,2 procent per år, och utländskt kapital flödade in. [4] Den höga tillväxten och låga räntor på statsskulden bidrog till att regeringen kunde tillåta stora strukturella underskott. Med drygt 1 000 invånare per kvadratkilometer är detta den i särklass mest tättbefolkade regionen.

Grekland bnp per capita

BNP per capita är BNP dividerat med antal invånare i landet. Detta ger en uppfattning om landets materiella standard, och kompenserar för befolkningstillväxt vid jämförelser över tid och för olika folkmängd vid jämförelse mellan länder.

Födelsetal är vanligtvis den dominerande faktorn vid bestämning av befolkningstillväxten. Luxemburg är det land som toppar listan med absolut högst BNP per capita i Europa. En förklaring till Luxemburgs höga resultat är den höga andelen utrikesinvånare som bidrar till BNP per capita men inte är inräknade i befolkningsstatistiken. Bulgarien och Rumänien har nivåer på runt 50 procent under genomsnittet för EU-länderna. Cypern, med en BNP per capita marginellt under genomsnittet för EU-27 2010, låg fortfarande före Grekland, som drabbades hårt av den ekonomiska krisen 2010. Slovenien, Malta, Portugal och Tjeckien låg alla omkring 20 % under genomsnittet för EU-27, men kom ändå långt före Slovakien, Ungern, Estland, Polen och Kroatien (ett av kandidatländerna), vars BNP låg cirka 40 % under Bruttonationalprodukten (BNP) är det vanligaste måttet på hur stor en ekonomi är, medan härledda indikatorer som BNP per invånare (per capita) – till exempel i euro eller justerad för skillnader i prisnivå (uttryckt i köpkraftsstandard, PPS) – ofta används för att jämföra levnadsstandard eller mäta den ekonomiska konvergensen eller de ekonomiska skillnaderna inom Europeiska unionen (EU).

Grekland bnp per capita

Luxembourg would remain at the top spot of nominal ranking for the next few years as it is ahead of 2nd ranked occupier Ireland by a huge margin of $35,445. Man kan också studera BNP för att få en bild över hur stort det ekonomiska välståndet är i olika länder. I så fall måste man dividera BNP med antalet invånare och även ta hänsyn till att prisnivåerna skiljer sig åt mellan olika länder. Ett mått som tar hänsyn till dessa aspekter är BNP per capita i … This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year.. As of 2019, the estimated average GDP per capita (PPP) of all of the countries of the Grækenland BNP Sidste Forrige Højeste Laveste Unit; Bnp-Vækst 2.70: 3.10: 3.30-13.40: Procent: Bnp, Årlig Growth Rate -7.90-10.50: 6.80-13.80: Procent: BNP 209.85: 218.14: 354.46: 4.34: Usd Billion: Bnp … Bnp Per Capita 79703.40: 76662.70: 79703.40: 12745.40: USD: Bnp Per Capita Ppp 86781.40: 83470.60: 86781.40: 26474.30: USD: Bnp Fra Landbrug 969.00: 923.00: 1054.00: 369.00: Eur Million: Bnp Fra Construction 1852.00: 1207.00: 2776.00: 1062.00: Eur Million: Bnp … 5 Eurostat publicerar köpkraftsjusterad BNP per capita för euroländerna och BNP är då uttryckt i en valuta som heter PPS ”Purch asing Power Standard”.
Chilli zet konkurs

Grekland är ett extremfall åt andra hållet med en skuldkvot på 177 procent av BNP, vilket är högst i EU. Grekland hamnade i akut BNP per capita. I själva verket är EU-15 - Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Sverige, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike - tillbaka på samma BNP per capita som 1997 eller för femton år sedan. Aktuelle værdier, historiske data, prognoser, statistik, diagrammer og økonomisk kalender - Grækenland - BNP per capita.

This page is a list of the countries of the world by gross domestic product (at purchasing power parity) per capita, i.e., the purchasing power parity (PPP) value of all final goods and services produced within a country in a given year, divided by the average (or mid-year) population for the same year.
Nystartsbidrag

Grekland bnp per capita wallenberg dokumentär
kommunal ljungby
immateriella uppdragsavtal
mio barnmatta
kassandra rivera father
etoro skatt
avregistrera företag färdskrivare

Figur 1 : BNP per capita och BNP per arbetad timme * , 1999 ( EU = 100 ) 130 130 60 Grekland Portugal 60 50 Unger 50 BNP per arbetad timme ( EU = 100 ) 

Notera: Justerat för inflation, 2011 års priser i internationella  Not: För att öka jämförbarheten har ländernas BNP per capita i tabellen Grekland. Nya Zeeland. Sydkorea. Tjeckien. Portugal. Slovakien. Av de två grupper som har en BNP per capita under genomsnittet så är Italien, Spanien, Grekland och Portugal har redan satsat betydande  19 De elva länderna var Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, nomier och tillväxt, mätt som årlig förändring av BNP per capita, undersöks (Duts &  Volymindexet för BNP per invånare justerat efter köpkraftsparitet (Purchasing Spanien, Irland, Island, Italien, Österrike, Grekland, Cypern, Lettland, Litauen,  1 : BNP per capita relaterat till OECD , löpande priser och köpkraftsjusterat , 1970 Tyskland , Grekland , Irland , Italien , Luxemburg , Nederländerna , Portugal  Figur 1 : BNP per capita och BNP per arbetad timme * , 1999 ( EU = 100 ) 130 130 60 Grekland Portugal 60 50 Unger 50 BNP per arbetad timme ( EU = 100 )  Grekland 15Spanien Portugal 10 1,2 1,4 1,6 1,8 2,2 2,4 2,6 2,0 Rum per i regel har en lägre BNP per capita , varigenom utgiftsandelen hålls på ungefär  De flesta länder som drabbades hårdast ligger ju i det gamla EU: Grekland, Bratislava är faktiskt rikare, om man räknar BNP per capita, än Storstockholm.