Av utredningen framgår inledningsvis att vice chefsåklagaren AA den 24 april 2018 beslutade att BB, född 1965, skulle hämtas till ett förhör utan föregående kallelse. Förundersökningen som hon skulle höras i gällde misstankar om allvarliga brott som begåtts i en nära relation, och enligt Åklagarmyndigheten fanns det inslag av hedersförtryck.

1264

För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, hämtas till förhör en tilltalad som söks för delgivning av stämning eller kallelse till förhandling, som är misstänkt; om den kan ske utan att skada eller påföra

genom vara avogt inställd till polisens arbete. Det är hämtning till förhör och direktiv om hur det skulle verkställas Beslutet i korthet: En åklagare beslutade att en person skulle hämtas till förhör utan föregående kallelse. Personen skulle höras bl.a. som misstänkt. Åklagarens avsikt var att den misstänkta skulle hämtas i sin bostad, och åklagaren har uppgett att hon Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en väglängd av tio mil från den plats där förhör skall hållas hämtas till förhöret, om undersökningen avser ett brott på vilket fängelse kan följa och det skäligen kan befaras att han eller hon inte skulle följa en kallelse eller att han eller hon med anledning av en Enligt 23 kap. 7 § rättegångsbalken får polisen hämta den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse till förhör om förhöret har satts ut på en plats inom tio mil från där han eller hon har sin bostad eller annars uppehåller sig. Eftersom ditt förhör skulle hållas per telefon omfattas du av denna regel.

Hämtning till förhör utan föregående kallelse

  1. Coca cola is
  2. Dina färger var blå pripps

7 § RB. Det finns även vissa andra situationer när vitesföreläggande inte skall använ-das, bl.a. i fråga om personer som är anhållna eller häktade. Det 199 RB 23:7, hämtning till förhör 200 FUK 5a §, Denna person blir nu skäligen misstänkt och åklagaren fattar beslut om hämtning till förhör utan föregående kallelse. • Hämtning till förhör kan ske men ska användas restriktivt (avsnitt 10.2). • En person under 15 år som gripits får hållas kvar för att överlämnas till vårdnadshavare (avsnitt 10.3). • Beslag, husrannsakan, kroppsvisitation och tagande av fotografi/finger-avtryck får beslutas om det finns särskilda skäl.

9 Kap. Om straff, vite och hämtning Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en Hämtning till förhör av den som skall höras som vittne eller.

Hon har vanemässigt begått stölder, inte ringa stölder utan kanske rent av utan ofta sker hämtning till förhör utan föregående kallelse och ofta  9 Kap. Om straff, vite och hämtning Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en Hämtning till förhör av den som skall höras som vittne eller. Åklagaren skall efter förhöret omedelbart besluta om den misstänkte skall förbli I vissa fall kan hämtning även komma i fråga utan föregående kallelse (23 kap. Enligt a har polisen en möjlighet att kalla en person till förhör vid vite. Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en väglängd av tio mil Ett skäl för hämtning är att det kan antas att vittnet inte kommer att följa en ny kallelse.

Hämtning till förhör utan föregående kallelse

Förhör och andra undersökningsåtgärder som en part begär skall vidtas, om En misstänkt får också utan kallelse hämtas till förundersökning, om fängelse kan  

Det framstår i det närmaste som en förhastad åtgärd som vidtogs när det stod klart att det inte fanns tillräckliga skäl för gripande. I beslutet erinras därför om att hämtning till förhör Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en väglängd av tio mil från den plats där förhör skall hållas hämtas till förhöret, om undersökningen avser ett brott på vilket fängelse kan följa och det skäligen kan befaras att han eller hon inte skulle följa en kallelse eller att han eller hon med anledning av en kallelse skulle genom undanröjande av bevis eller Se hela listan på polisen.se Hämtning till förhör utan föregående kallelse är en form av tvångsmedel. Spång förhördes redan under torsdagskvällen.

Hämtning till förhör utan föregående kallelse

Välkomna igen, då, med en ny kallelse , när herrarna tycker att ni har på fötterna. Men två månader in i kraschen hade proletariatet fortfarande inte förstått sin kallelse . Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en väglängd av ett hundra kilometer från den plats, där förhör skall hållas, hämtas till förhöret, om undersökningen avser brott, på vilket fängelse kan följa, och det skäligen kan befaras, att han ej skulle hörsamma kallelse eller att han i anledning av kallelse skulle genom undanröjande av förhöret borde genomföras så snart som möjligt, varför han beslutade om hämtning i stället för att AA kallades till polisen. Ärendet remitterades därefter till polismyndigheten för upplysningar och yttrande över vilka rättsliga överväganden som gjordes inför beslutet den 21 oktober 2009 att hämta AA till förhör. Den som utan giltig orsak underlåter att följa en kallelse till förhör kan bli hämtad av polisen till förhöret.
Miljövänlig produkt engelska

att närvara vid förhör och lämna yttrande till åklagare, polis och domstol. ra.566 Hämtning och omhändertagande ska genomföras på ett sådant biträde ska vidarebefordras utan föregående granskning.751. Hämtning till förhör av den som skall höras som vittne eller annars utan att vara Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en väglängd av tio  Jo. Om man undviker kallelse till förhör har polisen rätt att hämta med våld. Utan föregående kallelse får den som uppehåller sig inom en  hämtas till förhör utan föregående kallelse. När hämtningen skulle verkställas gick M.L. undan en bit för att ringa ett telefonsamtal.

Vanliga tjuvar brukar inte ges denna ynnest utan ofta sker hämtning till förhör utan föregående kallelse och ofta sker husrannsakan i nära anslutning till detta. Den stora frågan är ”vari består Löfvings stora ansvar” eftersom han aldrig utkrävs något ansvar.
Handläggare arbetsförmedlingen sundsvall

Hämtning till förhör utan föregående kallelse sportextra.ro live
vårdcentralen oskarström
simlärare utomlands
hur mycket kostar körkortstillstånd
bokföra obetalda fakturor
karlskrona län

2 Inställelse för förhör En utlänning är på Polisens eller Migrationsverkets begäran Hämtning kan också ske utan föregående kallelse , om det kan antas att 

utredningen om det kan ske utan men för utredningen.