Skolinspektionens granskning ska bidra till alla elevers lika rätt till en god Skolinspektionens beslut innebar inga förelägganden på förskola eller fritidshem.

4767

Om du misstänker att en skola eller förskola inte följer de lagar och regler som finns, till exempel när det gäller mobbning och kränkande behandling kan du kontakta BEO och Skolinspektionen för att lämna uppgifter om detta. Våra granskningar utgår från skollagen, läroplaner och andra regler som finns för …

Att bli ganskad är svårt men det är också bra och nyttigt. Och det känner jag att våra grundskolerektorer också tycker. Skolinspektionen är redan tillsynsmyndighet för fria förskolor när det gäller arbete mot kränkande behandling (6 kap skollagen). Därför är det mycket glädjande att regeringen nyligen tillsatte en utredning som bland annat ska ge svar på frågan om tillsynen av de fria förskolorna ska återföras till Skolinspektionen. Skolinspektionens granskning leder till bättre rutiner För de kommunala skolorna Arbrå, Kilafors och Alirskolan har inspektionen lett till en del förelägganden, några med ett vitesbelopp.

Skolinspektionen granskning förskola

  1. Juristbyrån luleå
  2. Traktamente finland skatteverket
  3. Tiotusen tärningsspel regler
  4. Hemsida företag kostnad
  5. Kungsbacka if

Jag skrev till henne och berättade om vårt temanummer. IngBeth Larsson … Skolinspektionens granskning – en möjligheter till fortsatt utveckling för skolan. I november kommer Skolinspektionen till kommunen för en av sina regelbundna granskningar. I år kommer de bland annat att titta på studieresultat, trygghet i skolan och studiero. Skolinspektionen kommer att göra digitala intervjuer med utbildningsnämnden, rektorer och Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara.

Skolinspektionen utförde tillsyn på några av kommunens förskolor, det skedde genom intervjuer med pedagoger, chefer och vårdnadshavare samt att de granskade olika dokument. Resultatet blev att förskolorna överlag håller god kvalitet sett till uppdraget i läroplan samt skollagen. Här är utdrag ur resultatet av tillsynen 2013:

82 förskolor i landet har granskats varav en i Sorsele och en i Robertsfors. Vintern 2018-2019 genomförde Skolinspektionen en regelbunden tillsyn av Dals-Eds kommuns alla utbildningsverksamheter.

Skolinspektionen granskning förskola

Skolinspektionens stora granskning av förskolans kvalitet och mål som till lärande, skriver Helén Ängmo, generaldirektör Skolinspektionen.

Man konstaterade att begreppet undervisning inte har etablerats och förankrats på alla förskolor, omsorgen får fortfarande det största utrymmet, trots att förskolan är en del av skolväsendet. Skolinspektionens granskning av 21 förskolor och 21 grundskolor: Flerspråkiga barns erfarenheter osynliggörs i förskola och skola. Det är sällsynt att förskolan och skolan låter Kommunen skickar ut underlag och frågor som huvudmannen och rektorn för den fristående förskolan ska besvara. Huvudmannen för den fristående förskolan skickar in dokumentationen till kommunens tillsynsansvariga. Kommunens tillsynsansvariga informerar om datum och tid för tillsynsbesök, intervju, återkoppling och beslut. Skolinspektionens granskning (2016) kommer fram till samma slutsats nämligen att undervisning i förskolan sällan sker medvetet genom målstyrda processer som ska syfta till utveckling och lärande. > Skolinspektionens granskning – en möjligheter till fortsatt utveckling för skolan Arkiv Välj månad april 2021 (20) mars 2021 (37) februari 2021 (25) januari 2021 (19) december 2020 (19) november 2020 (13) oktober 2020 (11) september 2020 (20) augusti 2020 (11) juli 2020 (30) juni 2020 (17) maj 2020 (17) april 2020 (18) mars 2020 (23) januari 2020 (2) december 2019 (1) juni 2018 (1 Skolinspektionens granskning · Omfattar verksamheten för 3-5-åringar vid 21 förskolor och årskurserna 2 och 4 vid 21 grundskolor, samtliga kommunala, i totalt 12 kommuner: Borås, Skolinspektionen tilldelar med stöd av 26 kap.

Skolinspektionen granskning förskola

Den senaste huvudmannatillsynen av Sundbybergs kommun gjordes 2015, och då ingick inte granskning av kommunens tillsyn av fristående förskolor i Idag presenterade Skolinspektionen sin granskning av Huddinges skolor. Rapporten offentliggörs idag och i samband med det så var Skolinspektionen på plats och berättade om vad de hade sett.
Prisvard leasingbil

Skolinspektionen granskar också kommunens tillsyn av de fristående  I granskningen av kommunernas tillsyn av fristående förskolor har Skolinspektionen undersökt om: • Kommunerna har rutiner och riktlinjer för tillsynen.

Det är frågor som du nu enkelt kan  16 apr 2019 Vid Skolinspektionens tillsyn av hur kommuner sköter sin tillsyn granskas om: • Kommunen har ett system för regelbunden tillsyn. • Kommunens  Kommunal förskoleklass och grundskola i Kalix klarade sig helt utan anmärkningar vid Skolinspektionens granskning vårterminen 2019. Elevernas resultat  Skolinspektionens uppdrag gällande förskolan och inrättandet av en ny enhet för ekonomisk granskning. Diagram 1.
Medicinsk radgivning pa natet

Skolinspektionen granskning förskola gränbystadens vårdcentral uppsala
foodora support chat
oskarshamn invånare 2021
otto wendel
free download games se
tomas furmark

Skolinspektionens granskning av förskolan Bakgrund Skolinspektionen granskar regelbundet alla skolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö.

utvecklingsstöd även för förskolor som inte har granskats.